Cabernet Sauvignon - Merlot 13,5% alk. španělské biodynamické víno

Skladem
Výrobce: Dominio de Punctum
Balení: Sklo
Obsah: 0,75 l
Kód: 22230
bez DPH: 173,55 Kč
s DPH (21%): 210,00 Kč

Cabernet Sauvignon - Merlot 13,5% alk. španělské biodynamické vínoČervené suché biodynamické víno vyrobené ze 70% odrůdy CABERNET
SAUVIGNON a 30% odrůdy MERLOT. Hrozny se sklízejí výhradně
v noci. Macerace a fermentace probíhá v nerezových tancích při teplotě
24-27 oC po dobu tří týdnů.

Popis: víno má rubínově červenou barvu s fi alovými odlesky.
Intenzivní vůně borůvek a černého rybízu se projevuje i v chuti. Tělnaté,
ale velmi harmonicky vyvážené s jemnými taniny a kyselinami. Dlouhé
v dochuti.

Snoubení s pokrmem: ideální v kombinaci s jehněčím, pečeným
drůbežím a méně tučným masem, sušenými salámy, klobásami a tvrdými
vyzrálejšími sýry.

OBSAH AKOHOLU: 13,5%

OBSAH KYSELIN: 5,1 g/l

ZBYTKOVÝ CUKR: 1,0 g/l

OXID SIŘIČITÝ: 55 mg/l

TEPLOTA PODÁVÁNÍ JE 18 oC

Vinařství DOMINIO DE PUNCTUM

V roce 2005 začala nová éra v rodině Fernandez Cifuentes. S nástupem nové generace dědiců této rodiny se od základů změnila fi lozofi e výroby vína, která se začala orientovat na výrobu vína v bio a biodynamickém režimu. V témže roce bylo započato s výstavbou nového vinařství vybaveného nemodernějšími technologiemi a dostalo název Dominio de Punctum. Po jeho dokončení se začalo s výrobou nejprve bio vín a následným krokem bylo kontaktováni německé fi rmy DEMETER za účelem přechodu na biodynamický způsob hospodaření. Po dobu tří let byl přidělen ze strany DEMETERU poradce, se kterým se v prvních dvou letech učili biodynamickým technikám, aby ve třetím roce mohli začít s aplikací přímo na vinicích. Po třech letech uznala fi rma DEMETER, jakožto certifi kační orgán, adekvátnost vydání svého certifi kátu a pro ročníky 2011 a 2012 se už mohou vína z Dominio de Punctum pyšnit prestižím logem DEMETER.

Vinařství se nachází ve vinařském regionu zvaném Cuenca, který je součástí autonomní oblasti Castilla La Mancha. V Cuence naleznete malé městečko se 7000 obyvateli s názvem Pedroneras. To je sídlem Domino de Punctum. Zvláštností je, že leží ve vysoké nadmořské výšce 760 m nad hladinou moře a nejvýše položené vinice sahají do výše přesahujíci 1000 metrů. V kombinaci s teplým podnebím, kde mají až 2700 slunečných hodin za rok a unikátním písčitě-vápenitým půdním složením patři zdejší vinice k těm nejlepším ve Španělsku. K dnešnímu dni obhospodařují přibližně 110 ha vinic. Je to teplá a suchá oblast přímo předurčená ke vniku vín vyráběných bez použití che-mických látek jako herbicidy, pesticidy, umělá hnojiva, barviva atd.. To vše ve vzájemném respektu k přírodě a vším co ji tvoří.

O biodynamickém zemědělství

Biodynamika splňuje legislativní požadavky na ekologické zemědělství a jeho produkty lze označovat jako biopotraviny. Dle správné defi nice je biovíno víno, které se vyrábí z hroznů získávaných z vinné révy pěstované podle pravidel ekologického zemědělství (dle Nařízení EHS/2092/91 o ekologickém zemědělství a Zákona 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství). Výsledkem je přírodní víno bez syntetických reziduí, jehož výroba proběhla od začátku do konce s maximálním ohledem na životní prostředí. Biodynamické zemědělství splňuje všechny tyto aspekty a navíc ho používání biodynamických přípravků, vlivy Měsíce a ostatních planet a ozdravné impulsy člověka půdě a Zemi posunují o krok dále od zemědělství ekologického. Zatímco ekologické zemědělství se snaží o velmi pozitivní přístup k životnímu prostředí, v podstatě se pouze distancuje od látek, které přírodě škodí. Biodynamický přístup zde přináší látky, které jsou aplikovány jako homeopatické léčivo s primárním cílem uzdravit krajinu zdevastovanou lidským působením.

Biodynamické zemědělství je alternativní způsob hospodaření v zemědělství, který popsal rakouský fi losof, pedagog a esoterik Rudolf Steiner v sérii přednášek v roce 1924 na zámku Koberwitz v Německu. Biodynamické zemědělství se řídí především fenomenologií Rudolfa Steinera a jeho naukou o působení a vlivech vesmírných sil na zemědělskou výrobu.

“Bio” znamená ve slově “biodynamické” jak biotické (živé) - ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody - biotou, tak i biologické - hospodaření podle zákonitostí přírody.

Biodynamické pak znamená: využití pozitivních kosmických vlivů k hospodaření v souladu se Steinerem popisovanými zákonitostmi přírody.

Steiner popsal přípravu a použití devíti preparátů (bylinných a minerálních směsí), které podle něj zlepšují úrodnost půdy a odolnost plodin vůči chorobám a škůdcům. Podle Steinera přenášejí tyto preparáty vesmírné síly do půdy. Preparáty mají čísla 500 až 508, přičemž první dva se používají jako postřiky plodin a půdy a ostatních sedm se přidává do kompostu. Účinnost těchto preparátů je dlouhodobě zkoumána, především ve vztahu k běžnému ekologickému zemědělství.

Preparáty používané v biodynamickém zemědělství:

• 500: močůvka z kravského hnoje

• 501: křemenný prášek

• 502: květ řebříčku obecného (Achillea millefolium)

• 503: květ heřmánku pravého (Matricaria recutita)

• 504: listy kopřivy dvoudomé (Urtica dioica)

• 505: kůra dubu letního (Quercus robur)

• 506: květ pampelišky lékařské (Taraxacum offi cinale)

• 507: květ kozlíku lékařského (Valeriana offi cinalis)

• 508: stonek a listy přesličky rolní (Equisetum arvense)

Kontakt:

Vložit nový příspěvek: